Universități

Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78 387 de ingineri şi economişti. La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi, printre care și Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.  FCIM asigură pregătirea specialiștilor în domeniile de vârf ale științei și tehnicii contemporane – știința sistemelor și calculatoarelor, electronică și comunicații, care constituie suportul societății informaționale. Istoria FCIM începe odată cu fondarea, în a. 1967, a Facultății de Electrofizică, care în a. 1987 a fost divizată în două

Citește mai mult