ATIC a lansat „ICT Sector White Book”, ediția a treia | 2021-2025


ATIC și-a trasat obiectivele pentru următorii ani. În acest sens, a fost lansată „ICT Sector White Book”, cea de-a treia ediție, care reprezintă foaia de parcurs pentru promovarea politicilor publice pe termen mediu pentru perioada 2021-2025. Cartea Albă a fost elaborată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC din Moldova, cu sprijinul USAID și Guvernul Suediei.

ICT Sector White Book 2021 a fost elaborat în urma unui proces complex de consultări și interviuri organizate cu diverși reprezentanți ai industriei TIC și cu părți interesate, autorități și parteneri de dezvoltare. Ediția curentă a Cărții Albe este rezultatul unei analize orizontale a cadrului de politici existent, a lacunelor și a constrângerilor, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale în domeniu. Factorii cheie pentru următoarea generație de politici trebuie să includă:

  1. Infrastructură și accesibilitate digitală;
  2. Conținut digital și servicii electronice publice;
  3. Alfabetizare digitală;
  4. Încredere și securitate în spațiul cibernetic.

„White Book este un document foarte important care definește atât starea actuală a industriei TIC, cât și viziunea de dezvoltare a domeniului în următorii cinci ani. Este prioritar ca această publicație să facă posibilă identificarea punctelor de creștere pentru industria TIC, care este industria cu cea mai rapidă creștere din Republica Moldova, ceea ce, la rândul său, va duce și la impulsionarea altor sectoare ale economiei naționale. Sper ca acest document va deveni fundamentul de încredere pentru interacțiunea dintre sectorul privat și stat în dezvoltarea industriei TIC în Republica Moldova”, a declarat președintele ATIC, Veaceslav Cunev.

Timp de peste un deceniu, industria TIC din Republica Moldova a cunoscut o creștere dinamică, datorită cererii mari de pe piață, concurenței și efortului consolidat. Aceasta generează anual aproximativ 7% din PIB-ul țării, apropiindu-se de o valoare totală a veniturilor de aproximativ 15 miliarde de lei sau 900 de milioane de dolari SUA.

În perioada 2015-2020, motorul de creștere a industriei TIC din Republica Moldova a devenit sectorul IT, care a crescut de patru ori, depășind telecomunicațiile. Un cadru politic și legislativ dedicat pentru tehnologia informației și industriile digitale a avut o contribuție importantă în evoluția sa remarcabilă și dinamică. Numărul companiilor TIC a depășit 2000, în timp ce numărul de angajați a ajuns la 24 000, înregistrând o creștere de aproximativ 140% pentru ambii indicatori.

Pe parcursul a 15 ani de activitate, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC și-a dovedit rolul esențial în consolidarea sectorului în țară, reprezentând în mod proactiv vocea industriei și fiind unul dintre principalii facilitatori ai unei direcții dinamice de dezvoltare a sectorului TIC pentru Moldova. Rolul industriei TIC din Moldova și al ATIC este de a susține și de a oferi sprijin și expertiză suplimentară în vederea transformării Republicii Moldova într-un producător recunoscut în adoptarea transformării digitale, atât din perspectiva ofertei, cât și din cea a cererii.