Specialitatea
Titlul
Licenţiat în ştiinţe exacte

Caracterizare

Pregătirea specialiştilor cu studii superioare la specialitatea "Informatică" prevede formarea abilităţilor şi competenţelor profesionale, rezolvarea problemelor ştiinţifice şi inginereşti cu aplicarea tehnicii de calcul, dezvoltarea abilităţilor de comunicare profesională într-o limbă de circulaţie internaţională, formarea aptitudinilor de aplicare a pachetelor soft ce ţin de sisteme informaţionale şi Internet, elaborarea soluţiilor inginereşti ştiinţific argumentate, implementarea rezultatelor ştiinţifice.

Pentru atingerea acestui scop se studiază atât disciplinele informatice şi fizico-matematice, cât şi limbile moderne aplicate. În procesul de studiere a disciplinelor matematica aplicată, limbaje de programare, baze de date, inteligenţa artificială, procesarea limbajelor naturale, traducere automatizată etc., viitorul specialist obţine o pregătire profundă în acest domeniu.


Durata

Durata studiilor la zi (BAC) conform Nomenclatorului nou este de 3 ani.

Durata studiilor pentru colegii:


Cunoştinţe obţinute

Posedă abilităţi

Domeniul de activitate

Absolvenţii pot activa în centre ştiinţifice, instituţii de învăţământ, întreprinderi, în calitate de ingineri-programatori, specialişti în elaborarea şi menţinerea sistemelor informatice şi îşi pot continua studiile la masterat şi doctorat.