Specialitatea
Titlul
Programator

Caracterizare

Programul de formare profesională continuă "Programarea sistemelor informaţionale" este orientat spre pregătirea specialiştilor care deja au studii superioare sau vor primi studii superioare. Programul stabileşte un cadru de formare a specialiştilor, capabili de a crea şi de a implimenta aplicaţii şi sisteme software pentru a automatiza gestiunea întreprinderilor.

Scopul programei de studiu îl reprezintă studierea:


Durata

Durata studiilor — 1080 ore (2 ani).


Cunoştinţe obţinute

În cadrul orelor studentul învaţă tot ce ţine de:


Posedă abilităţi

Absolventul este capabil:


Domeniul de activitate

Specialiştii pot activa în cadrul structurilor autorităţilor publice, în organizaţii şi întreprinderi de toate formele de proprietate care utilizează tehnologiile informaţionale.